Welcome to the Space Show (2009)

Genres - Science Fiction  |   Sub-Genres - Sci-Fi Adventure  |   Release Date - Dec 20, 2013 (USA - Limited)  |   Run Time - 136 min.  |   Countries - Japan  |   MPAA Rating - NR
  • AllMovie Rating
  • User Ratings (0)
  • Your Rating

Share on

Director

Jump to: Director | Cast | Crew

Cast

Honoka Ikezuki
Honoka Ikezuki
Amane Suzuki
Pochi Rickman
Shotaro Uzawa
Shotaro Uzawa
Kiyoshi Sato
Takuto Yoshinaga
Takuto Yoshinaga
Koji Harada
Tamaki Matsumoto
Tamaki Matsumoto
Noriko Nishimura
Tomoyo Kurosawa
Tomoyo Kurosawa
Natsuki Koyama
Jump to: Director | Cast | Crew

Crew

Director
Screenwriter
Takaharu Ozaki
Cinematographer
Jump to: Director | Cast | Crew