Ghidrah, the Three-Headed Monster (1965)

Genres - Action, Fantasy, Science Fiction  |   Sub-Genres - Sci-Fi Action  |   Release Date - Dec 20, 1964 (USA - Unknown)  |   Run Time - 85 min.  |   Countries - Japan   |   MPAA Rating - NR
  • AllMovie Rating
    5
  • User Ratings (0)
  • Your Rating

Share on

Director

Inoshiro Honda
Inoshiro Honda
Jump to: Director | Cast | Crew

Cast

Emi Ito
Emi Ito
Takashi Shimura
Dr. Tsukamoto
Yumi Ito
Yumi Ito
Mothra's Twin Priestess
Akiko Wakabayashi
Princess Salno of Sergina
Hisaya Ito
Malmess
Susumu Kurobe
Assassin
Akihiko Hirata
Chief Detective Okita
Kenji Sahara
Editor-in-Chief Kanamaki
Toru Ibuki
Assassin
Yoshifumi Tajima
Yoshifumi Tajima
Ship Captain
Ikio Sawamura
Fisherman
Somesho Matsumoto
Somesho Matsumoto
Alien Expert
Shoichi Hirose
Shoichi Hirose
Ghidrah
Haruo Nakajima
Godzilla
Toshihiko Furuta
Toshihiko Furuta
Shigeki Ishida
Shigeki Ishida
Haruya Kato
Haruya Kato
Yutaka Nakayama
Yutaka Nakayama
Yutaka Oka
Yutaka Oka
Shin Otomo
Shin Otomo
Minoru Takada
Minoru Takada
Katsumi Tezuka
Katsumi Tezuka
Kotaro Tomita
Kotaro Tomita
Jump to: Director | Cast | Crew

Crew

Inoshiro Honda
Director
Editor
Director
Production Designer
Cinematographer
Yukio Manoda
Special Effects
Producer
Sokei Tomioka
Special Effects
Special Effects
Art Director
Composer
Art Director
Screenwriter
Jump to: Director | Cast | Crew