Adam Woronowicz

Active - 2008 - 2018  |   Born - Dec 25, 1973 in BiaƂystok, Polska  |   Genres - Drama

Share on

Movie Highlights

See Full Filmography

Factsheet

  • Przed podjęciem studiów aktorskich, myślał o studiowaniu historii oraz o wstąpieniu do seminarium. 
  • Aktor warszawskich teatrów: Teatru Rozmaitości (1997-2001) oraz Teatru Powszechnego. Gra także w Teatrze Telewizji.
  • Wcielił się w postać księdza Jerzego Popiełuszki w filmie Popiełuszko. Wolność jest w nas w reżyserii Rafała Wieczyńskiego.
  • Jest wierzący, co często podkreśla w wywiadach. W dzieciństwie był ministrantem.
  • Panicznie bał się wody. Późno nauczył się pływać.