Jitsuroku Erogotoshitachi on AllMovie

Jitsuroku Erogotoshitachi (1974)
by Robert Firsching synopsis