Shikijo Shimai on AllMovie

Shikijo Shimai (1972)
by Robert Firsching synopsis