cast-crew for Rashomon on AllMovie

Rashomon (1951)

cast

Toshiro Mifune
Tajomaru, the Bandit
Masayuki Mori
Takehiro, the Nobleman
Machiko Kyo
Masago, the Wife
Takashi Shimura
Woodcutter
Kichijiro Ueda
Commoner
Daisuke Kato
Policeman

crew

Akira Kurosawa
Director, Screenwriter, Editor
Jingo Minoura
Producer
Shinobu Hashimoto
Screenwriter
Kazuo Miyagawa
Cinematographer
Fumio Hayasaka
Composer (Music Score)
Shinobu Muraki
Production Designer
Yoshiro Muraki
Production Designer
So Matsuyama
Art Director
Masaichi Nagata
Executive Producer
Ryunosuke Akutagawa
Short Story Author