cast-crew for Paprika on AllMovie

Paprika (2006)

cast

Megumi Hayashibara
Atsuko Chiba
Toru Emori
Seijiro Inui
Katsunosuke Hori
Torataro Shima
Toru Furuya
Kosaku Tokita
Akio Ohtsuka
Toshimi Konakawa
Kouichi Yamadera
Morio Osanai
Satomi Kohrogi
Japanese Doll

crew

Satoshi Kon
Director, Screenwriter
Jungo Maruta
Producer, Executive Producer
Masao Takiyama
Producer, Executive Producer
Satoki Toyoda
Producer
Seishi Minakami
Screenwriter
Yasutaka Tsutsui
Book Author
Michiya Kato
Cinematographer
Susumu Hirasawa
Composer (Music Score)
Madhouse
Art Director
Nobutaka Ike
Art Director
Masafumi Mima
Sound/Sound Designer
Masashi Ando
Animation Director, Character Design