cast-crew for Farewell, My Concubine on AllMovie

Farewell, My Concubine (1993)

cast

Leslie Cheung
Cheng Dieyi (Douzi)
Zhang Fengyi
Duan Xiaolou
Gong Li
Juxian
Lu Qi
Guan Jifa
Ge You
Master Yuan
David Wu
Red Guard

crew

Chen Kaige
Director
Don Ranvaud
Producer
Hsu Feng
Producer
Lilian Li
Book Author
Lu Wei
Screenwriter
Gu Changwei
Cinematographer
Zhao Jiping
Composer (Music Score)
Chen Changmin
Costume Designer