corrections for Shekhar Kapur on AllMovie

Shekhar Kapur