Chorus of Tokyo (1931)

  • AllMovie Rating
    3
  • User Ratings (0)
  • Your Rating

Share on

Cast

' . Tokihiko Okada . '
Shinji Okajima
' . Emiko Yagumo . '
Tsuma Sugako
' . Hideo Sugawara . '
Sono Chounan
' . Hideko Takamine . '
Sono Choujo
' . Tatsuo Saito . '
Omura Sensei
' . Choko Iida . '
Sensei no tusma (Mrs. Omura)
' . Takeshi Sakamoto . '
Rou-Shain Yamada (Old employee)
' . Reiko Tani . '
Shachou (Company President)
' . Kenichi Miyajima . '
Hisho (Secretary)
' . Isamu Yamaguchi . '
Kaisha no Douryou (An Employee)
Jump to: Cast | Crew

Crew

Director
Screen Story, Screenwriter
Assistant Camera
Jump to: Cast | Crew