cast-crew for Tokyo Godfathers on AllMovie

Tokyo Godfathers (2003)

cast

Aya Okamoto
Miyuki
Atsuko Ito
Akiko Takeguchi
Atsuko Yuya
Nobuyuki Furuta
Chiyako Shibahara
Eriko Kawasaki
Jun Horikawa
Toshitaka Shimizu
Kazuaki Ito
Akiko Takeguchi
Kyoko Terase
Sachiko
Mamiko Noto
Kiyoko/Gin's Daughter
Masato Harada
Youto Kazama
Mitsuhiro Ogata
Hidenari Ugaki
Seizo Kato
Mother
Yuusaku Yara
Miyuki's Father

crew

Satoshi Kon
Director, Screenwriter
Masao Maruyama
Producer
Keiko Nobumoto
Screenwriter
Katsutoshi Sugai
Cinematographer
Keiichi Zuzuki
Composer (Music Score)
Nobutaka Ike
Art Director
Satoki Toyoda
Co-producer
Masao Takiyama
Executive Producer
Shinichi Kobayashi
Executive Producer
Taro Maki
Executive Producer
Masafumi Mima
Sound/Sound Designer
Kenichi Konishi
Character Design