cast-crew for Throne of Blood on AllMovie

Throne of Blood (1957)

cast

Toshiro Mifune
Taketoki Washizu
Minoru Chiaki
Yoshaki Miki
Takashi Shimura
Noriyasu Odagura
Akira Kubo
Yoshiteru
Takamaru Sasaki
Kuniharu Tsuzuki

crew

Akira Kurosawa
Director, Producer, Screenwriter, Editor
Shojiro Motoki
Producer
Hideo Oguni
Screenwriter
Ryuzo Kikushima
Screenwriter
Shinobu Hashimoto
Screenwriter
William Shakespeare
Play Author
Asakazu Nakai
Cinematographer
Masaru Sato
Composer (Music Score)
Yoshiro Muraki
Art Director