Martian Through Georgia on AllMovie

Martian Through Georgia (1962)
by Hal Erickson synopsis