cast-crew for Fukuro on AllMovie

Fukuro (2003)

crew

Kaneto Shindo
Director, Screenwriter
Jiro Shindo
Producer
Yoshiyuki Miyake
Cinematographer
Hikaru Hayashi
Composer (Music Score)